Länkar för skolan

Vill du arbeta tematiskt kring Christoffer Polhem så finner du här länkar med kopplingar till historia, matematik, svenska, teknik, ekonomi, slöjd, hemkunskap och musik..

Polhem - dyslektikern som aldrig sov?
Bild från Tekniska Museet
David Dunér har forskat och skrivit mycket om Christopher Polhem  (1661-1751).  Dunér berättar att Polhem föddes på Gotland men tidigt blev faderlös. Då hans mor gifte om sig med en girig byggmästare fanns ingen plats för Polhem och han kom istället under beskydd av sin morbror i Stockholm. I huvudstaden fick han gå i Tyska skolan men redan efter två år dog morbrodern och Polhem blev tvungen att hanka sig fram på egen hand som dräng och sedermera inspektor. Han odlade med glädje och slit sina kunskaper och sin förmåga inom matematik och teknik. Men för att ta sig till universitetet blev han också tvungen att lära sig latin, den tidens vetenskapliga språk. Detta var för Christopher Pohem en utmaning som hette duga, då han förmodligen led av dyslexi och inte var bäste vän med skrivandet. Genom sin förmåga att tillverka klockor lyckades han dock byta till sig undervisning av latinkunniga präster i Sorunda och Ösmo. Kyrkoherden i Sorunda såg Polhems begåvning och lyckades få honom inskriven vid Uppsala universitet 1687. Där kom han att studera matematik och fysik med sådan glöd och energi att han sällan tog sig tid att sova. Han lär ha uttryckt att för mycket sömn blir man slö av och tre timmar per natt tyckte Polhem var lagom!!

Läs om Polhems historia i följande artiklar av David Dunér:Polhem skrev första svenska läroboken i algebra


Christopher Polhem (1661-1751) hade mycket huvudvärk då han skulle lära sig latin, den tidens vetenskapliga språk, men matematiken var ett ämne i hans tycke.  Han hade stor tilltro till den nya matematiken, speciellt algebra och han författade 1716 den första svenska läroboken om algebra. Med hjälp av den nya matematiken ville han bygga maskiner och lyfta ett sargat Sverige efter år av krig, missväxt och svält. (Uppsala Universitet feb. 2011)
http://www.linnaeus.uu.se/online/matematik/3_3_2.html

Läs mer på denna länk från Uppsala universitet där man också skrivit mycket spännande om matematikens revolution på 1600-talet och dess utveckling i Sverige under 1700-talet. Här påtalas Linnés logiska systematik kring växter samt Samuel Klingenstierna (1698 - 1765) och hans betydelse för matematik i koppling mellan geometri och algebra, vilken också hade koppling till Polhem. Denne behövde ju den nya matematiken för att beräkna sina geometriska konstruktioner då han byggde maskiner.
http://www.linnaeus.uu.se/online/matematik/index.html

Ingenjörskonstens fader

Bild från Tekniska Museet

Polhems mekaniska konstruktioner låg långt före sin tid men hans maskiner uppskattades inte av alla. Som entreprenör och uppfinnare nydanade han förutsättningarna för tillverkning och kom på detta sätt att hota gammalt skråväsende och traditionell tillverkning. Hans mekaniska alfabet kom dock att spela stor roll för ingenjörskonstens utveckling i Sverige. År 1697 startade Polhem ingenjörsskolan Laboratorium Mechanicum som kan sägas vara ursprunget till våra nutida tekniska högskolor som Chalmers och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Stjärnsunds bruk - mekanisk produktion på 1700-talet
Redan så tidigt som på 16oo-talet drömde Christopher Polhem om serietillverkning. I Stjärnsund manifesterade han sina drömmar tillsammans med en affärskollega Gabriel Stjerncrona och skrev i Stjärnsunds första stiftelseurkund  "Iag Stierncrona med capital och iag Polhammar med wett och förstånd hafwa besluta anläggia manufacturwärk". De köpte mark i Stjärnsund 1699 och startar sin tillverkning. Genom att konstruera ett enormt vattenhjul tog de upp vattenkraft genom vilket de drev 18 maskiner.

Titta vidare på: http://www.stjarnsund.com/polhem-stjarnsund.php


Mekaniska verkstäder växte sedermera upp runt om i Sverige. Dessa byggde på mycket av det arbete som grundlagts av Polhem. Kända svenska verkstadsföretag som varit med länge är exempelvis ABB som ursprungligen hette ASEA, SIT som ursprungligen hette Staal, SANDVIK, SKF m.fl.

http://www.tekniskamuseet.se/1/1959.html
http://www.polhem350.se/?page_id=419

Vill ni arbeta med modeller av Polhems alfabet i slöjden?
Titta vidare på Michael Lindgrens hemsida (i slöjdsalen). Här finns också annan intressant information kring Polhem. Mikael Lindgren har också skrivit en populärvetenskaplig bok om Christopher Polhem med stöd av Svenska Vetenskapsakademien.

http://www.innovationshistoria.se/

Teknik i skolan
För den som vill jobba med teknik i skolan har Linköpings universitet CETIS - Centrum för tekniken i skolan en hel del matnyttigt för lärare som undervisar på olika nivåer och vill lyfta teknik i olika ämnen. Här finns också speciella bidrag med anledning av Polhem. Kika på http://www.liu.se/cetis/nyhetsbrev/2010-3-polhem.shtml

Standardiserade lås väckte ont blodPolhem tillverkade också standardiserade lås där nyckeln kunde ersättas om ägaren kunde uppvisa kvitto med serienummer. En revolutionerande modernisering på sin tid. Genom detta gjorde han sig ovän med smedsnäringen som annars smidde lås på beställning. 

Bilder från: http://www.historicallocks.com/en/site/hl/Articles/the-Polhem-lock/Function-and-manufacture/


Polhem konstruerade Stockholms sluss


För en fin historisk översikt över slussens utveckling inklusive Polhems arbete med många fina bilder.
http://fredmanpakvarnberget.blogspot.com/2009/11/stockholms-slussar-och-broarna-over.html


Baka en Polhemkaka

Cristopher Polhem var en mångsysslare som mitt i sina anteckningar kring mekanik och teknik plötsligt kunde flika in ett recept på en kaka. Vill du baka Polhemstårtan enligt gotländskt manér läs vidare här:

http://www.krutbrannaren.se/Sm%C3%A5ttochgott/Gotl%C3%A4ndskarecept/Polhemst%C3%A5rta/tabid/1216/language/sv-SE/Default.aspx

Musik till kakan
Några länkar till samtida musik finner du nedan:
Här kan du lyssna på smakprov från Härnösands allmänna läroverks samling:
http://www.new-renaissance.eenet.ee/laeroverkssamlingen/

David Kletterman har satt samman en CD för Vetenskapssakademin om musiken under Polhems tid men också komponerat en hel del tidstypiskt.
http://www.new-renaissance.eenet.ee/sense_of_time/english/index-english.htm
http://www.musica-humana.com/

Liten tipspromenad om Polhem
Nedan finner du 15 frågor om Christoffer Polhem av Georg Eggehorn.

1.       Var föddes Christohper Polhem?
a.      Sörmland
b.      Uppland
c.      Gotland
2.       Vilket år föddes han?
a.      1661
b.      1761
c.      1861
3.       Polhem kom som ung föräldralös tonåring till Vansta säteri på Södertörn. Vilken uppgift fick han där?
a.      Ladugårdsdräng
b.      Inspektor
c.      Vallpojke
4.       Polhem bodde ca 12 år i Ösmo och Sorunda, där prästerna i socknarna undervisade honom. Vilket var språket han försökte lära sig?
a.      Gutemål
b.      Grekiska
c.      Latin
5.       Vad handlade ölundret i Sorunda om?
a.      En gentjänst till kyrkoherden i Sorunda genom en genialisk uppfinning.
b.      Polhem förvandlade vatten till öl under en bröllopsfest i Sorunda.
c.      Sorundabönderna slapp betala ölskatt tack vare Polhems stora insatser i statens tjänst.
6.       Vad fick Uppsalaborna att häpna över då Polhem anlände till staden för att studera?
a.      Han överglänste sin lärare Olof Rudbeck på universitetet.
b.      Han lagade domkyrkouret som hade stått stilla i etthundra år.
c.      Han lät tillverka en U-båt som han kunde åka med i Fyrisån.
7.       Vilken knut uppfann Polhem?
a.      Kardanknuten
b.      Husknuten
c.      Kärringknuten
8.       Vad kallades hans förbättrade teknik för att ta upp malm ur gruvorna?
a.      Elevationsmetoden
b.      Paternostermetoden
c.      Uppfodringsverk
9.       Vilket alfabet uppfann Polhem
a.      Stenografin
b.      Det mekaniska alfabetet
c.      Det tekniska alfabetet
10.   Vilken akademi var han med att grunda?
a.      Vetenskapsakademin
b.      Svenska akademin
c.      Industriakademin
11.   Vad hette Christopher Polhem innan han blev adlad?
a.      Polman
b.      Polhammar
c.      Papphammar
12.   I vilken ort startade Pohem tillverkning av hushålls- och jordbruksredskap?
a.      Stjärnhov
b.      Harpsund
c.      Stjärnsund
13.   På vilken sedel hittar du Polhem?
a.      Femhundrakronorssedeln
b.      Hundrakronorssedeln
c.      Tusenkronorssedeln
14.   Vad kallar man Polhem idag?
a.      Sveriges svar på Galileo Gallilei
b.      Den svenska mekanikens fader
c.      Uppfinningarnas fader
15.   Christopher Polhem har efterlämnat en mängd manuskript i skilda ämnen som religion, medicin, barnuppfostran, husbyggnad, matlagning, hushållsekonomi m.m. Hu många handskrivna sidor finns bevarade?
a.      10 000 sidor
b.      20 000 sidor
c.      30 000 sidor

Svaren:
1. c, 2. a, 3. b, 4. c, 5. a, 6. b, 7.a, 8. a, 9. b, 10. a, 11. b, 12. c, 13. a, 14. b, 15. bSkrivet material
Tekniska museet hart också samlat en förteckning över skrifter som behandlar Polhem och hans arbete .
För en förteckning kika på:
http://www.tekniskamuseet.se/1/1961.html

För den som vill forska mer om Polhem
David Dunér, idéhistoriker vid Lunds Universitet också skrivit mer om Polhem förutom de tre artiklar vi refererat här ovan angående dyslexi och sömnlöshet:

"Polhems huvudvärk" i Sjuttonhundratal 2005.
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=536165
Andra artiklar:
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1544800
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1544797
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=536183
 
Dunérs forskning om Polhem och metaforerna:
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=536174
http://www.rj.se/1/1154/var/fundID/374
 
Om Swedenborg och Polhems relation finner du i denna artikel:
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1036280