Bakgrund

Polhems huvudwerk handlar om en ung människas drömmar och talanger: Vem ser mig, vem vill satsa på mig när jag inte själv har resurser, pengar och utbildning? En mycket aktuell fråga än idag.

Vi får följa en pojke som kämpar för sin dröm. Christopher Polhammar föds på Gotland av tysk far och svensk mor. Som andra generationens invandrare och föräldralös får han tolv år gammal anställning på Vansta gård där han börjar arbeta med modeller och uppfinningar i sin första verkstad.

Genom prästernas försorg får han tillfälle att lära sig latin, den tidens vetenskapliga språk. Han går ofta mellan Ösmo och Sorunda för att få hjälp med studierna. På Fållnäs gård träffar han sitt livs kärlek och genom hjälp från prästerna lyckas han bli antagen vid Uppsala universitet där han kommer i kontakt med Rudbeck den äldre och Emanuel Swedenborg bland andra.

Den unge Polhammar har många motgångar men lyckas få lön för sin möda. Spelet vänder sig till alla åldrar. Ungdomar från trakten tar plats på scen tillsammans med professionella skådespelare. 

-------------------------
I Sorunda samverkar ett antal föreningar och organisationer genom Teaterföreningen Polhem för vart annat år uppföra Polhems Huvudwerk på en utomhusscen i Prästgårdsparken. Dramat är ett nyskrivet musikteaterspel som gestaltar Christopher Polhems liv i bygden för ca 350 år sedan.

Spelet vill engagera lokal ungdom i samverkan med professionella. Pjäsen har ett syfte att underhålla och beröra sin publik och samtidigt ge en fördjupad bild av bygdens kulturhistoria.

Detta skapar möjligheter för ungdomar att skaffa entreprenöriell erfarenhet men även att vara en attraktion för besöksnäringen. Projektet ger ökad livskvalitet genom en möjlighet för unga i bygden att delta både aktivt i repetitioner och framförande av musik, teater, dans och produktion. Projektet samverkar med bygdens skolor och Ösmo Bibliotek för att lyfta fram teknik och innovationshistoria.

I projektet samarbetar lokala näringsidkare med föreningsliv och skola. Detta skapar nya mötesplatser i Sorunda för de boende men kan också locka besökare från Nynäshamn, Ösmo, Haninge och Botkyrka till bygden. Det är en förhoppning att interaktionen kan leda till en ökad förståelse och intresse i tätorten för livet i periferin - landsbygden

En förhoppning med denna kreativa samverkan mellan generationer och aktörer i bygden är att det ska leda till nya kontaktytor vilket i sin tur kan generera fler projekt och nya samarbeten i framtiden. I Sorundatrakten ökar antalet invånare till följd av att vägen mellan Stockholm och Nynäshamn blir klar. Det finns en uttalad strategi i Nynäshamns kommun att antalet invånare ska fördubblas inom 10 år - förhoppningen är att flera utav dessa nya invånare ska bosätta sig och stanna i Sorunda och i den skärgård som ligger nästgårds som exempelvis Yxlö och Muskö. Men för att människor ska trivas, såväl turister som bofasta, är det viktigt med kulturaktiviteter, föreningsliv och möjligheter för barn och ungdom att odla sina intressen och skaffa arbetslivserfarenheter.

I samband med Polhemsspelet får bygdens barn och ungdom möjlighet att ta del av kunskap om sitt kulturarv och ta plats och synas under temat Christopher Polhem samt skaffa sig inblick i olika delar av att driva projekt i samspel med äldre erfarna vuxna ur det lokala föreningslivet. Projektet aktiverar flera föreningar, organisationer och företag i nätverkande. Ursprungligen tar det också avstamp i en vilja att länka samman unga människor i kommunen och skapa samhörighet mellan den f.d. bruksorten Nynäshamn och den f.d. traditionella lantbruksbygden Sorunda.